Цикъл “Полската литература – известна и неизвестна”. Лекция на проф. дфн Калина Бахнева “Намерено в превода. За българските преводи на “Химни” на Ян Каспрович”

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Цикъл “Полската литература – известна и неизвестна”. Лекция на проф. дфн Калина Бахнева “Намерено в превода. За българските преводи на “Химни” на Ян Каспрович”
Начало:
25.04.2017 18:00
Край:
25.04.2017 20:00
Цена:
вход свободен/ wstęp wolny
Category:
,
Място:
Полонистичен кабинет № 149/ Pracownia Polonistyczna (gabinet 149)
Адрес:
Софийския университет/ Uniwersytet Sofijski
Цикъл “Полската литература – известна и неизвестна”. Лекция на проф. дфн Калина Бахнева “Намерено в превода. За българските преводи на “Химни” на Ян Каспрович”

25 април, вторник, 18.00 ч.
Полонистичен кабинет № 149, Ректорат, Софийски университет, вход свободен

Съвместно с Факултета по славянски филологии

Лекцията е посветена на българските преводи на поетическия цикъл “Химни” на полския модернист Ян Каспрович (1860–1926), създадени през 20. години нa XX в. от критика и поета Иван Андрейчин (1872–1934), както от преводачката и поетесата Дора Габе (1888–1983). Тя представя интересната обвързаност на преводните интерпретации с образния свят на символизма и разминаването с поетическия език на експресионизма, представен в химничните поеми.

Проф. дфн Калина Бахнева – българска полонистка и славистка, преподавател по история на литературата в СУ “Св. Климент Охридски” и Пловдивския университет “Паисий Хилендарски”. Автор на редица научни публикации, в областта на литературознанието, в т.ч. монографиите “Преселението на художественото слово” (1993) и “Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури” (2013).

Научете повече за Полша