Изложба полски театрален плакат

« Назад към събитията
Това събитие е минало.
Събитие:
Изложба полски театрален плакат
Начало:
20.01.2014 10:00
Край:
10.02.2014 17:00
Category:
Място:
Полски институт, вход свободен
Адрес:
ул. Веслец 12, София
Изложба полски театрален плакат

Театралният плакат е сигнал за това, което ни очаква вътре, в театъра. Той е обещание и в известен смисъл реклама, но по-скоро безкористна.
Валдемар Швежи

Полският художествен плакат придобива формата, прославяща го в цял свят, през втората половина на ХХ век. Този прекрасен период условно е наричан ПОЛСКА ПЛАКАТНА ШКОЛА и това название живее като дефиниция за най-високото ниво в тази област на изкуството. Хумор, шега, ирония и гротеска се преплитат в полския плакат с абстракцията, символиката и метафората. А ако добавим сюрреализъм и фантазия, ще получим рецептата за полския плакат.
Изложбата включва плакати на такива класици, като Франчишек Старовейски, Роман Каларус, Виктор Садовски, Анджей Понговски, Хенрик Томашевски, Ян Леница, Валдемар Швежи, Ян Млодоженец, Роман Чешлевич, Йежи Чернявски и др.
Повече за полския плакат: www.poster.pl , www.postermuzeum.pl

Научете повече за Полша