Предстоящи събития › Литература

22.05.2018

“Сатирата през междувоенното двадесетилетие (върху творчеството на Юлиан Тувим)” – лекции на проф. дфн Томаш Стемпен за студенти-филолози

Tomasz Stepień

22 май, вторник, 12.30 ч.
Софийски университет “Св. Климент Охридски“, Полонистичен кабинет 149, вход свободен

Съвместно с Факултета по славянски филологии

Проф. дфн Томаш Стемпен – професор по хуманитарни науки в областта на литературознанието, свързан професионално със Силезийския унивестрситет (1976–2001) и Техническо-хуманитарната академия в Белско-Бяла (от 2002). Научните интереси на проф. Стемпен са съсредоточени върху литературата на междувоенното двадесетилетие и попкултурата. Най-важни публикации: „Kabaret Juliana Tuwima” (1989) (Кабарето на Юлиан Тувим), „O satyrze” (1996) (За сатирата), „Zabawa – poetyka – polityka” (2002)(Забава – поетика – политика), „Gałczyński i media” (2005) (Галчински и медиите).

Начало: 22.05.2018 12:30
Край: 22.05.2018 14:30
Място: Софийски университет/ Uniwersytet Sofijski
Адрес:
Полонистичен кабинет 149/ Pracownia polonistyczna im. Adama Mickiewicza nr 149
Цена: вход свободен/ wstęp wolny

23.05.2018

Пловдив: “Сатирата през междувоенното двадесетилетие (върху творчеството на Юлиан Тувим)” – лекции на проф. дфн Томаш Стемпен за студенти-филолози

Tomasz Stepień

Пловдив
23 май, сряда, 15.00 ч.
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“, зала № 10 (семинарна зала)

Съвместно с Филологическия факултет

Проф. дфн Томаш Стемпен – професор по хуманитарни науки в областта на литературознанието, свързан професионално със Силезийския унивестрситет (1976–2001) и Техническо-хуманитарната академия в Белско-Бяла (от 2002). Научните интереси на проф. Стемпен са съсредоточени върху литературата на междувоенното двадесетилетие и попкултурата. Най-важни публикации: „Kabaret Juliana Tuwima” (1989) (Кабарето на Юлиан Тувим), „O satyrze” (1996) (За сатирата), „Zabawa – poetyka – polityka” (2002)(Забава – поетика – политика), „Gałczyński i media” (2005) (Галчински и медиите).

Начало: 23.05.2018 15:00
Край: 23.05.2018 17:00
Място: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски", зала "Koмпас"/ Uniwersytet im. Paisija Chilendarskiego w Płowdiwie, sala wykładowa "Kompas"
Адрес:
зала № 10 (семинарна зала)/ sala nr 10
Цена: вход свободен/ wstęp wolny

30.05.2018

DKK: Marek Nowakowski „Rajski ptak i inne opowiadania”

Marek_Nowakowski_Rajski ptak

30 maja, środa, godz. 18:00
Biblioteka Instytutu Polskiego w Sofii, ul. Weslec 12

Dyskusyjny Klub Książki – zapraszamy do rozmowy przy herbacie o polskich książkach

Na tom składa się pięć opowiadań Marka Nowakowskiego (1935–2014), jednego z najpłodniejszych prozaików polskiej literatury powojennej, twórcy realizmu peryferyjnego, mistrza małych form narracyjnych, które publikowane były na przestrzeni dwudziestu kilku lat. Są to: „Książę Nocy”, „Stypa”, „Gonitwa”, „Jeden dzień w Europie” i „Rajski ptak”.

Wznowienie pięciu dłuższych opowiadań znakomitego pisarza, którego wielką siłą był i pozostał portret, obrazek, krótka, zwięzła forma rejestrowania rzeczywistości. Ten zapis pulsuje jednak od emocji – drwiny, pogardy, ironii, ale i współczucia, ukrytego w samym tylko spojrzeniu pisarza na swego bohatera zagubionego gdzieś między dobrem i złem, wzniosłością i płaskością ducha.

„Tym, co w prozie Marka Nowakowskiego porusza najbardziej jest melancholijne piękno jego mitycznego szorstkiego świata, czarno-białego z milionem odcieni szarości; świata, za którym można zatęsknić, choć nigdy się w nim nie żyło”. Katarzyna Safiańska

Spotkanie odbędzie się w języku polskim.

Начало: 30.05.2018 18:00
Край: 30.05.2018 20:00
Място: Instytut Polski
Адрес:
ul. Weslec 12
Цена: вход свободен/ wstęp wolny
Научете повече за Полша