Предстоящи събития › Музика

26.03.2017

Варна: Великденски органов концерт на Богдан Нарлох

Narloch

26 март, неделя, 19:00 ч.
Зала 1, Фестивален и конгресен център, бул. “Сливница” № 2

Съвместно с Фестивален и конгресен център Варна

П Р О Г Р А М А

Ян Подбелски
Preambulum in d
(Варшавска табулатура XVII в.)

Табулатура на Ян от Люблин (oк.1550)
6 танца

Йохан Пашалбел (1653-1706)
Toccata in e
- Ciacona in f

Оливска табулатура (ок. 1619)
3 танца

Й.С.Бах (1685-1750)
Toката и фуга ре минор BWV 548

Ноел Раусторн (*1929)
Line Dance

Ханс-Андре Щам (*1958)
Rondo alla Latina

Ноел Гуман (1926-2010)
В тишината на нощта (из сюита „Sant Antonio“)

Мариан Сава (1937-2005)
Fuga-Bolero

Антонио Вивалди (1678-1741) обр. Б. Яначек
Четирите годишни времена op. 8
Пролет, част I Allegro
Зима, част II Largo
Пролет, част III Allegro

Богдан Нарлох завършва Музикалната академия в Гданск в класа на проф. Леон Батор. Участвал е в много курсове по интерпрета¬ция на органова музика, в т.ч. при Милан Шлехта в Прага, Ги Бове, У. Шпанг-Хансен. От много години е директор на Международния органов фестивал в Кошалин. През годините 1995-2014 съвместно с проф. Марек Топоровски организира ежегодните Общополски курсове по интерпретация на органова музика, протичащи под патронажа на ми¬нистъра на културата. Професор в Академията за изкуства в Шчечин. Активната му концер¬тна дейност включва рецитали, камерна музика и концерти с оркестри. Изявява се в Полша и в чужбина (в т.ч. Белгия, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Литва, Мол¬дова, Германия, Норвегия, Румъния, Словакия, Израел, Русия). В актива си има записи на CD, в т.ч. с предста¬вяне на исторически органи и орга-нова музика от Поморието. Освен изпълнителска дейност се занимава със строителство на органи, като си сътрудничи с Института за опазване на старините.

Начало: 26.03.2017 19:00
Край: 26.03.2017 21:00
Място: Фестивален и конгресен център/ Centrum Kongresowe
Адрес:
Варна/ Warna
Цена: вход свободен/ wstęp wolny

27.03.2017

София: Великденски органов концерт на Богдан Нарлох

Narloch

27 март, понеделник, 18:30 ч.
Обединена методистка църква “Д-р Лонг”, ул. “Г.С. Раковски” № 86

В програмата: Й.С.Бах – Токата и фуга ре-минор BWV 548, Оливска табулатура, Антонио Вивалди – „Пролет“ из „Годишните времена“ ор. 8 (обработка Бедржих Яначек), Едвард Григ – Норвежки танц ор. 35 № 1 (транскрипция за орган), Мечислав Сужински – Тъжна песен op.36, Ханс-Андре Щам – Rondo alla Latina, Ноел Гоеман – В тишината на нощта (из сюита „Sant Antonio“), Свере Ефтестьол – The Yarmouth Belle, Мариан Сава – Fuga-Bolero, Eнрико Боси – Скерцо op. 49 № 2

Богдан Нарлох завършва Музикалната академия в Гданск в класа на проф. Леон Батор. Участвал е в много курсове по интерпрета¬ция на органова музика, в т.ч. при Милан Шлехта в Прага, Ги Бове, У. Шпанг-Хансен. От много години е директор на Международния органов фестивал в Кошалин. През годините 1995-2014 съвместно с проф. Марек Топоровски организира ежегодните Общополски курсове по интерпретация на органова музика, протичащи под патронажа на ми¬нистъра на културата. Професор в Академията за изкуства в Шчечин. Активната му концер¬тна дейност включва рецитали, камерна музика и концерти с оркестри. Изявява се в Полша и в чужбина (в т.ч. Белгия, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Литва, Мол¬дова, Германия, Норвегия, Румъния, Словакия, Израел, Русия). В актива си има записи на CD, в т.ч. с предста¬вяне на исторически органи и орга-нова музика от Поморието. Освен изпълнителска дейност се занимава със строителство на органи, като си сътрудничи с Института за опазване на старините.

Начало: 27.03.2017 18:30
Край: 27.03.2017 20:30
Място: Зала "Maeстро Георги Атанасов"/ Sala "Maestro Georgi Atanasow"
Адрес:
бул. "България" № 2/ bul. Bulgaria nr 2, Пазарджик/ Pazardżik
Цена: вход с покани/ wstęp na zaproszenia
Научете повече за Полша