Предстоящи събития › Наука

15.11.2017 – 28.02.2018

Изложба “About Polska”

slider_About_POlska

15 ноември 2017 – 28 февруари 2018
Оградата на Посолството на Република Полша в София, ул. “Хан Крум” № 46

Начало: 15.11.2017
Край: 28.02.2018
Място: Оградата на Посолството на Република Полша в София/ Ogrodzenie Ambasady RP w Sofii
Адрес:
ул. "Хан Крум" № 46/ ul. Chan Krum 46

21.02.2018

“Литературната история на полското село – творчеството на Веслав Мишливски през последното двадесетилетие” – лекция на проф. дфн Калина Бахнева от цикъла “Най-новата полска литература – избрани аспекти”

Bachnewa_Kalina_web

21 февруари, сряда, 18.00 ч.
Полонистичен кабинет № 149, Ректорат, Софийски университет, вход свободен

Съвместно с Факултета по славянски филологии

Лекцията е посветена на идейно и естетическо новаторското творчество на Веслав Мишливски, познат у нас чрез превода на романа Камък върху камък. В лекционното изложение се разглежда художествената еволюция на автора на романите: Хоризонт(Widnokrąg, 1996), представящ оригинално композирания индивидуален спомен за Втората световна война и сталинизма, Реквием за стопанката (Requiem dla gospodyni, 2000), проблематизиращ промяната в социалното и личното общуване на обитателите на съвременното полско село, Трактат за беленето на боба (Traktat o łuskaniu fasoli, 2006), който под формата на разгърнат монолог разкрива житейската история на главния герой, Последното раздаване (Ostatnie rozdanie, 2013) представящ философско обобщение върху човешкото съществуване.

Проф. дфн Калина Бахнева – българска полонистка и славистка, преподавател по история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”. Автор на редица научни публикации в областта на литературознанието, в т.ч. монографиите „Преселението на художественото слово” (1993) и „Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури” (2013).

Начало: 21.02.2018 18:00
Край: 21.02.2018 20:00
Място: Полонистичен кабинет № 149/ Pracownia Polonistyczna (gabinet 149)
Адрес:
Софийския университет/ Uniwersytet Sofijski
Цена: вход свободен/ wstęp wolny

28.02.2018

“Личната и обществената история на XX век. Демитологизиране на националните (романтически) митове” – лекция на проф. дфн Калина Бахнева от цикъла “Най-новата полска литература – избрани аспекти”

Bachnewa_Kalina_web

28 февруари, сряда, 18.00 ч.
Полонистичен кабинет № 149, Ректорат, Софийски университет, вход свободен

Съвместно с Факултета по славянски филологии

Релацията между тези два аспекта на историческото начало се обобщават чрез творчеството на Яцек Демел, автора на романа Лала (Lala, 2006), посветен на трудното личностно и общностно самопознание, въз основа на родовия спомен, литературата, документа и фикцията. В лекцията се разглежда и романът Майка Макрина (Matka Makryna, 2014), който по оригинален начин развенчава един от най-известните култове на Полския романтизъм, свързан с фалшифицираната идентичност на Макрина Мечиславска.

Проф. дфн Калина Бахнева – българска полонистка и славистка, преподавател по история на литературата в СУ „Св. Климент Охридски”. Автор на редица научни публикации в областта на литературознанието, в т.ч. монографиите „Преселението на художественото слово” (1993) и „Западноевропейската романтика и нейните отражения в славянските литератури” (2013).

Начало: 28.02.2018 18:00
Край: 28.02.2018 20:00
Място: Полонистичен кабинет № 149/ Pracownia Polonistyczna (gabinet 149)
Адрес:
Софийския университет/ Uniwersytet Sofijski
Цена: вход свободен/ wstęp wolny
Научете повече за Полша