Nadchodzące wydarzenia › Sztuki wizualne

24.07.2017 – 30.11.2017

Wystawa fotograficzna – Polska. Kraj Światowego Dziedzictwa UNESCO

unesco-t18

24 lipca – 30 listopada 2017
Ogrodzenie Ambasady RP w Sofii od strony bul. Ewłogi Georgiew

Ekspozycja nosząca tytuł “Polska. Kraj Światowego Dziedzictwa UNESCO” prezentuje 14 polskich dóbr wpisanych na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wystawa przygotowana została przez Polską Organizację Turystyczną.

Start: 24.07.2017
Koniec: 30.11.2017
Miejsce: Оградата на Посолството на Република Полша в София/ Ogrodzenie Ambasady RP w Sofii
Adres:
бул. Евлоги Георгиев/ bul. Ewłogi Georgiew

15.09.2017 – 19.11.2017

Wystawa “Antoni Piotrowski i Tadeusz Ajdukiewicz w zbiorach Galerii Narodowej w Sofii”

wystawa Piotrowski Ajdukiewicz

14 września – 19 listopada 2017 r.
Narodowa Galeria Sztuki, “Dworeca”, pl. Kniaz Aleksander I

We współpracy z Narodową Galerią Sztuki w Sofii

Wystawa “Antoni Piotrowski i Tadeusz Ajdukiewicz w zbiorach Galerii Narodowej w Sofii”

Pierwsza wystawa polskich twórców, obejmująca taką ilość i różnorodność prac, nie pokazywanych dotychczas. Zostaną zaprezentowane prace dwóch polskich malarzy – Antoniego Piotrowskiego i Tadeusza Ajdukiewicza, które zajmują szczególne miejsce w zbiorach Narodowej Galerii Sztuki. Twórczość dwóch malarzy w istotny sposób wpłynęła na proces kształtowania się nowej bułgarskiej sztuki malarskiej. Przedstawione obrazy i rysunki opowiadają o wydarzeniach w bułgarskiej historii, które przyciągnęły uwagę artystów. Realistyczny kierunek i mistrzostwo, którego odbiciem są ich dzieła, stanowią fundamenty przyszłej sztuki batalistycznej w Bułgarii.

Antoni Piotrowski – polski malarz, ilustrator, uczestnik i bezpośredni świadek wydarzeń z czasów wojny serbsko-bułgarskiej 1885 r., korespondent wojenny i rysownik „z bułgarskiej strony frontu” w brytyjskich i francuskich pismach „The Graphic” i „Illustration”, ówczesnych europejskich tygodnikach opiniotwórczych. Na zlecenie głównodowodzącego księcia Aleksandra Battenberga Piotrowski relacjonuje epickie momenty z działań wojennych, tworząc cykl rysunków. Artysta jest także pierwszym malarzem wojska bułgarskiego. Jest autorem pocztówek-litografii, na których przedstawieni są żołnierze w mundurach wszystkich rodzajów wojsk bułgarskich. W 1895 r. namalował w swojej pracowni jeden ze swoich najbardziej znanych obrazów – „Rzeź w Bataku”, za który zdobył nagrodę na pierwszych bułgarskich targach w Płowdiwie w 1892 r. Dziś obraz znajduje się w Narodowej Galerii Sztuki w Sofii.

Tadeusz Ajdukiewicz – polski malarz, który w 1884 r. na zaproszenie bułgarskiego księcia Ferdynanda II przyjeżdża do Bułgarii. Maluje obrazy batalistyczne i portrety batalistyczne i portrety znanych osobistości. Razem z Antonim Piotrowskim należy do twórców nowej bułgarskiej sztuki.

Start: 15.09.2017
Koniec: 19.11.2017
Miejsce: Национална галерия – Квадрат 500/ Narodowa Galeria Sztuki - Kwadrat 500
Adres:
ул. "19 февруари" № 1/ ul. 19 lutego nr 1

24.10.2017 – 03.12.2017

Druga edycja projektu “Poezja w metrze 2017″

poesia_metro_70x100_Miłosz_web

23 października – 3 grudnia 2017
Stacja kolei podziemnej „Uniwersytet Sofijski im. Św. Klimenta Ochrydzkiego”, wschodni korytarz (drugie wejście do metra od strony Orlow most)

We współpracy z tygodnikiem „Literaturen westnik” oraz z EUNIC Cluster Bułgaria.
Partnerzy projektu: Stołeczny Urząd Miasta.
Partnerzy medialni: Bułgarskie Radio Państwowe, Bułgarska Telewizja Państwowa

Druga edycja projektu „Poezja w metrze 2017”

Zainicjowany przez IP w Sofii oraz bułgarski tygodnik literacki „Literaturen westnik”. Z udziałem prof. Amelii Liczewej, poetki, literaturoznawczyni, redaktor naczelnej „Literaturen westnik”.
Druga edycja projektu „Poezja w metrze 2017” (23.10 – 03.12) – wiersze 12 europejskich autorów w wagonach sofijskiego metra i na stacji kolei podziemnej „Uniwersytet Sofijski im. Św. Klemensa Ochrydzkiego”.
W projekcie udział wezmą wiersze 12 autorów: 11 z krajów członków EUNIC Cluster Bułgaria oraz instytucji stowarzyszonych: Imre Oravecz (Węgry), Czesław Miłosz (Polska), Miguel Labordeta (Hiszpania), Jan Skacel (Czechy), Pavol Horov (Słowacja), Elfriede Gerstl (Austria), Danilo Pokrand (Niemcy), Ana Blandiana (Rumunia), Mark Robinson (Wielka Brytania), Umberto Saba (Włochy), Heli Laaksonen (Finlandia) oraz wiersz bułgarskiej poetki Fedji Fiłkowej (Bułgaria).

Start: 24.10.2017
Koniec: 03.12.2017
Miejsce: Метростанция СУ "Св. Климент Охридски", източен коридор/ Stacja kolei podziemnej "Uniwersytet Sofijski Św. Klemensa Ochrydzkiego", wschodni korytarz

25.10.2017 – 30.11.2017

Wystawa dokumentalna “Józef Piłsudski – mąż stanu Polski i Europy”

2017_10_Pilsudski_Invitation_web

24 października – 30 listopada 2017 r.
Instytut Polski w Sofii, ul. Weslec 12, wstęp wolny

Wystawa dokumentalna „Józef Piłsudski – mąż stanu Polski i Europy”

Sejm RP ustanowił rok 2017 Rokiem Marszałka Józefa Piłsudskiego w związku z przypadającą 150. rocznicą jego urodzin i w uznaniu wielkich zasług dla Polski, jak również w związku ze zbliżającym się stuleciem odzyskania przez Polskę niepodległości.

Józef Piłsudski (1867- 1935) – żołnierz, polityk, mąż stanu, bojownik o wolność i niezawisłość Polaków. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej, w której pielęgnowano polskie tradycje i patriotycznego ducha. W 1914 r. stworzył oficjalnie Legiony Polskie i Polską Organizację Wojskową (POW). W roku 1917 Legiony odmówiły złożenia przysięgi na wierność Austrii i Niemcom, a Piłsudski został aresztowany i osadzony w więzieniu w Magdeburgu, gdzie przebywał do listopada 1918 r. Po klęsce Niemiec zwolniony z więzienia Piłsudski udał się do Warszawy, gdzie otrzymał naczelne dowództwo nad polskimi wojskami oraz misję utworzenia w wyzwolonym państwie rządu narodowego. 14 listopada 1918 r. powierzono mu tymczasowe zwierzchnictwo nad krajem, a 22 listopada otrzymał oficjalnie funkcję Naczelnika Państwa. Funkcję tę sprawował do 9 grudnia 1922 r. Pierwszy marszałek Polski, dwukrotny premier Polski (1926-1928 i 1930).
Wywiera decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP – przeprowadza reorganizację armii (1926), doprowadza do podpisania układów o nieagresji z ZSRR (1932) i Niemcami (1934), podpisuje konstytucję kwietniową (1935), buduje wolne i demokratyczne państwo.
Józef Piłsudski zajmuje wyjątkowe miejsce w polskiej pamięci narodowej, jako budowniczy niepodległej II Rzeczypospolitej i ikona polskich tradycji narodowowyzwoleńczych.
Wystawa pokazuje postać Marszałka przez pryzmat uniwersalnych wartości – starania o zapewnienie bezpieczeństwa w Europie, prawo do samostanowienia narodów, walka o prawa socjalne (powszechne ubezpieczenia pracownicze, prawa wyborcze kobiet).

Start: 25.10.2017
Koniec: 30.11.2017
Miejsce: Полски институт/ Instytut Polski
Adres:
ул. Веслец 12/ ul. Weslec 12
Koszt: вход свободен/ wstęp wolny

16.11.2017 – 17.12.2017

Grupa Wyszehradzka zjednoczona w sztuce – zbiorowa wystawa z okazji prezydencji Węgier w Grupie Wyszehradzkiej

v4

16 listopada – 17 grudnia 2017 r.
Galeria Narodowa, pl. Kniaz Aleksander I nr 1

Organizator: Ambasada Węgier, Instytut im. Balassiego
We współpracy z Ambasadą RP, Instytutem Polskim, Ambasadą Słowacji i Centrum Czeskim

Grupa Wyszehradzka zjednoczona w sztuce – zbiorowa wystawa z okazji prezydencji Węgier w Grupie Wyszehradzkiej

W ramach zbiorowej ekspozycji, zawierającej rzeźbę, malarstwo i grafikę Ambasada RP i Instytut Polski zaprezentują plakaty wybitnego polskiego artysty prof. Lecha Majewskiego i projekty młodych polskich artystów, absolwentów Wydziału Grafiki warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Kolekcja składa się z ich plakatów dyplomowych, będących kwintesencją kilku lat edukacji
w pracowni Grafiki Wydawniczej prof. Lecha Majewskiego i dobrym podsumowaniem okresu studiowania na jednej z najlepszych na świecie uczelni artystycznych.

Start: 16.11.2017
Koniec: 17.12.2017
Miejsce: Национална галерия/ Galeria Narodowa
Adres:
пл. "Александър I" № 1/ pl. Kniaz Aleksander I nr 1

20.11.2017 – 29.11.2017

Wraca: Wystawa “Zamenhof – twórca języka esperanto”

Zamenhof

Wraca
20 – 29 listopada 2017 r.
Regionalne Muzeum Historyczne, bul. Hristo Botew nr 2

Z okazji ogłoszenia przez UNESCO postaci Ludwika Zamenhofa jako patrona 2017 r.

Wystawa “Zamenhof – twórca języka esperanto”

Wystawa opowiada o Ludwiku Zamenhofie, jego rodzinie i narodzinach idei stworzenia wspólnego języka, który miał pomóc rozwiązać wiele problemów w środowiskach wielonarodowych oraz o popularności dzieła Zamenhofa. Przedstawia również dziedzictwo esperanta, literaturę, powstałą w tym języku, sylwetki zasłużonych esperantystów i system edukacyjny esperanta.

Ludwik L. Zamenhof (1859-1917) urodził się w Białymstoku, znajdującym się na terenach zaboru rosyjskiego. Miasto stanowiło wielonarodowościowy tygiel złożony z Polaków, Rosjan, Żydów i Niemców. Pierwsze próby stworzenia języka międzynarodowego „Lingwe Universala” powstały już w gimnazjum, lecz dopracowana propozycja uniwersalnego języka ukazała się w 1887 r. w małej książeczce „JĘZYK MIĘDZYNARODOWY. PRZEDMOWA I PODRĘCZNIK KOMPLETNY” pod pseudonimem Doktoro Esperanto, co oznaczało „mającego nadzieję doktora”. Słowo to z czasem przyjęło się jako nazwa języka, który szybko zaczął odnosić sukcesy. Jego twórca zrzekł się wszelkich należnych mu praw, pragnąc, aby język trwał, rozwijał się i należał do wszystkich ludzi.

Start: 20.11.2017
Koniec: 29.11.2017
Miejsce: Регионален исторически музей/ Regionalne Muzeum Historyczne
Adres:
бул. "Христо Ботев“ № 2/ bul. Hristo Botew nr 2, Враца/ Wraca
O Polsce