Зарежда Събития

« All Събития

  • Това събитие е минало събитие.

Полско-българска научна конференция „Правата на детето в исторически и съвременен контекст“ с участието на Марек Михалак, омбудсман по правата на детето в Полша. По случай Годината на Ирена Сендлер

28.05.2018 / 9:30 - 15:00

вход свободен/ wstęp wolny

28 май, понеделник, 9.30-15.00
Софийски университет „Св. Климент Охридски, Нова конферентна зала, вход свободен

Oрганизатори: Полски институт в София съвместно с Бюрото на омбудсмана по правата на детето в Полша, Факултет по педагогика на Софийския университет и Държавна агенция за закрила на детето.

През 2018 се навършват 10 години от смъртта на Ирена Сендлер и 50 години от присъждането на първия Орден на усмивката

Moдератор: проф.дпн Сийка Костова-Чавдарова
9.30 – 10.00 – oткриване
Приветствени думи от:
проф.дфн Анастас Герджиков, ректор на СУ „Св. Климент Охридски“
Кшищоф Краевски, посланик на Република Полша в България
д-р Елеонора Лилова, председател на Държавната агенция за закрила на детето
Ярослав Годун, директор на Полския институт в София
проф. д-р Бончо Господинов, декан на Факултета по педагогика

10.00 -10.30 – Марек Михалак: Правата на детето, вчера, днес и утре – перспективата на омбудсмана по правата на детето.
10.30 – 11.00 – проф. дпн Сийка Чавдарова-Костова: Правата на децата в глобализираното ни съвремие – между индивидуалността/уникалността и равенството.
11.00 – 11.30 – проф. дпн Адам Солак: Правата на детето в делото на Ирена Сендлер.
11.30 – 12.00 – проф. дпн Албена Чавдарова: Закрила на децата в България (исторически аспекти).
12.00 – 12.30 – кафе пауза
12.30 – 13.00 – проф. дпн Веслав Тайс: Правото на детето на живот: помощ и спасяване по време на война
13.00 – 13.30 – доц. д-р Лиляна Стракова: Правата на детето в контекста на гражданското образование
13.30 – 14.00 – проф. дпн Барбара Смолинска-Тайс: Януш Корчак – класик на европейската педагогика на детството- предтеча на правата на детето.
14.00 – 14.30 – ас. д-р Даниела Рачева, ас. д-р Йорданка Николова и студенти: Правата на децата през погледа на студенти – педагози
14.30 – 15.00 – закриване на конференцията

Maрек Михалак – омбудсман по правата на детето в Република Полша IV и V мандат, учредител и дългогодишен председател на Асоциацията на приятелите на болните деца „SERCE” и Фондацията SERCE – Eвропейски център за дружба между децата в Швидница. Oт 2007 година Канцлер на международния колегиум на Ордена на усмивката, в периода 2011-2012 председател на европейската мрежа на омбудсманите по правата на детето ENOC. За дейността си е отличен с многобройни награди и отличия, в т.ч. Oрден на усмивката (1994), Специална награда на министъра на труда и социалната политика (1997) и два пъти с Оскар на полската педиатрия (2011 и 2015). Марек Михалак е инициатор на редица законодателни промени, свързани със спазването на правата на детето. Вносител на предложението за обявяване на 2012 за Година на Януш Корчак и на 2018 за Година на Ирена Сендлер.

Проф. дпн Aдам Солак – педагог, преподавател в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска“ във Варшава. Aвтор на редица публикации в областта на педагогиката. Научни интереси: педагогика на труда, социална педагогика, права на детето. Главен редактор на Полско-украинския научен годишник „Edukacja Zawodowa i Ustawiczna”. Обществен съветник на омбудсмана по правата на детето.

Проф. дпн Барбара Смолинска-Тайс – социален педагог, социален работник, обществен съветник на омбудсмана по правата на детето, ръководител на катедрата по социална педагогика в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска“ във Варшава. Занимава се със социалните проблеми на детето и семейството (бедност, социално изключване, неравенство в достъпа до образование, грижа за детето в семейството и училището). Изследовател на наследството на Януш Корчак, популяризатор на корчаковата идея за правата на детето. Aвтор на много научни публикации, посветени на проблемите на децата.

Проф. дпн Веслав Тайс – педагог, преподавател в Академията за специална педагогика „Мария Гжегожевска“ във Варшава, по-рано дългогодишен преподавател във Варшавския университет. Научни интереси: теория и история на социалната педагогика, образование в общността, детето и детството в крайни социално-политически ситуации, образование и социална памет.

Проф. дпн Сийка Чавдарова – Костова е преподавател във Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, зам.-декан, ръководител на катедра „Теория на възпитанието“. Области на научни интереси и преподаване – педагогика, теория на възпитанието, семейна педагогика, интеркултурно възпитание, приобщаващо образование, просоциално и алтруистично поведение, социална работа с бежанци и др.

Проф. дпн Албена Чавдарова е преподавател във Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „История на педагогиката и управление на образованието“. Нейните научни интереси са в областта на история на образованието и педагогическите науки, педагогическото образование и квалификация на учителите в исторически и съвременен контекст, история на социалната работа.

Доц. д-р Лиляна Стракова е преподавател във Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Социална работа“, зам.-декан, ръководител на Център по гражданско образование. Научните й интереси и публикации са в сферата на моралното развитие на учениците, ценности и ценностно развитие, гражданско образование, ценности в социалната работа и др.

Ас. д-р Даниела Рачева е преподавател във Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Теория на възпитанието“. Научните й интереси са в областта на патриотичното възпитание, работа с деца – мигранти и деца от етнически малцинства.

Ас. д-р Йорданка Николова е преподавател във Факултета по педагогика, СУ „Св. Климент Охридски“, катедра „Теория на възпитанието“.Области на научни интереси: семейна педагогика, теория на възпитанието, интерактивни методи на преподаване и учене.

Детайли

Дата:
28.05.2018
Час:
9:30 - 15:00
Стойност:
вход свободен/ wstęp wolny
Категории за Събитие:
,

Място

Софийски университет/ Uniwersytet Sofijski
Нова конферентна зала/ Nowa Sala Konferencyjna
Научете повече за Полша

Back to top