Instytut Polski w Sofii ogłasza konkurs na stanowisko referenta do spraw administracyjno-organizacyjnych

Instytut Polski w Sofii ogłasza konkurs na stanowisko referenta do spraw administracyjno-organizacyjnych

OGŁOSZENIE KONKURSOWE
Instytut Polski w Sofii
ogłasza konkurs na stanowisko
referenta do spraw administracyjno-organizacyjnych

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:
Instytut Polski w Sofii
ul. Weslec 12
1000 Sofia

Miejsce wykonywania pracy: Sofia

Kryteria kwalifikacyjne konkursu:
– polskie obywatelstwo,
– stały adres zameldowania w Polsce,
– studia wyższe magisterskie lub równorzędne,
– znajomość języka polskiego (C1), bułgarskiego (C1), angielskiego (B2).

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
– podanie skierowane do dyrektora IP w Sofii,
– CV,
– kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia dyplomu ukończenia studiów,
– oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa.

Pozostałe wymagania związane ze stanowiskiem pracy:
– znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej,
– umiejętność pracy w zespole,
– umiejętność analitycznego myślenia,
– samodzielność i inicjatywa.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
– praca administracyjno-biurowa przy komputerze z monitorem ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, wymagająca obsługi również innych urządzeń biurowych.
Warunki zatrudnienia:
– według polskiego prawa pracy,
– wynagrodzenie składające się z kwoty złotówkowej i dodatku walutowego,
– wymiar czasu pracy: pełny etat.

Zakres obowiązków:
1. Finansowe opracowywanie programów kwartalnych.
2. Przygotowywanie umów z gośćmi IP.
3. Przygotowywanie korespondencji w języku bułgarskim w sprawach finansowych.
4. Stała współpraca z Kierownikiem WAF we wszystkich niezbędnych sprawach.
5. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych w programie LUPINE.
6. Aktualizacja kart inwentarzowych pomieszczeń biurowych i mieszkań użyczonych przez Ambasadę RP.
7. Planowanie bieżących remontów oraz nadzór nad ich przebiegiem i wykonaniem.
8. Planowanie i zaopatrywanie IP w niezbędny sprzęt, materiały pomocnicze, artykuły biurowe i gospodarcze.
9. Prowadzenie spraw związanych z zabezpieczeniem mienia Instytutu w jego pomieszczeniach.
10. Prawidłowe prowadzenie dokumentacji administracyjnej i zabezpieczenie archiwum IP.
11. Wykonywanie innych poleceń kierownika placówki.

Termin składania dokumentów: 21.09.2018 r. (do godz. 16.00)

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu.

Miejsce składania dokumentów:
Instytut Polski w Sofii
ul. Weslec 12
1000 Sofia
z dopiskiem na kopercie: KONKURS

Dane osobowe – klauzula informacyjna
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Informacje o odbiorcach danych: dane nie są przekazywane innym podmiotom.

Напиши коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментарите .

Научете повече за Полша

Back to top