Konferencja poświęcona prawom dziecka „Ochrona praw dzieci, wymagających szczególnej opieki – problemy i wyzwania”

Konferencja poświęcona prawom dziecka  „Ochrona praw dzieci, wymagających szczególnej opieki – problemy  i wyzwania”

Z okazji Roku Janusza Korczaka
We współpracy z Wydziałem Pedagogiki Uniwersytetu Sofijskiego i Państwową Agencją Ochrony Praw Dziecka.
Konferencja poświęcona prawom dziecka „Ochrona praw dzieci, wymagających szczególnej opieki – problemy i wyzwania” z udziałem Rzecznika Praw Dziecka w Polsce Ministra Marka Michalaka, który wystąpi z wykładem „Rzecznik Praw Dziecka gwarantem pełniejszej ochrony praw najmłodszych obywateli” oraz z udziałem Jakuba Śpiewaka – prezesa Fundacji KIDPROTECT w Polsce, który zaprezentuje działalność Fundacji oraz jej programy i akcje społeczne.
Konferencji towarzyszy wystawa poświęcona Korczakowi oraz prezentacja bułgarskiego wydania tekstów pedagogicznych Janusza Korczaka „Prawo dziecka do szacunku”, „Jak kochać dziecko” oraz „Pamiętnik” (Wydawnictwo SONM, przekład: Błagowesta Lingorska i Prawda Spasowa). Książkę zaprezentuje prof. dr hab. Prawda Spasowa.
Marek Henryk Michalak – pedagog specjalny, działacz społeczny, Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, od 2008 Rzecznik Praw Dziecka. Absolwent Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, gdzie uzyskał tytuł zawodowy magistra pedagogiki resocjalizacyjnej, absolwent studiów podyplomowych w zakresie socjoterapii i organizacji pomocy społecznej. Ukończył też szkolenia dla działaczy organizacji pozarządowych (na Uniwersytecie Hopkinsa w Baltimore).
Współtworzył Centrum Przyjaźni Dziecięcej, kształtujące programy pomagania dzieciom i rodzinom. Za swoją działalność społeczną odznaczony Orderem Uśmiechu jako najmłodsza osoba w historii tego odznaczenia (1994) i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Uhonorowany nagrodami i wyróżnieniami przyznawanymi przez organizacje pozarządowe i samorządy. W lipcu 2008 został wybrany przez Sejm na urząd Rzecznika Praw Dziecka. Powołany na funkcję przewodniczącego Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC z siedzibą w Strasburgu na okres 2011–2012.
Jakub Śpiewak – pedagog, fascynat myśli Janusza Korczaka i idei praw dziecka. Założyciel i szef Fundacji Kidprotect.pl, organizacji pozarządowej zajmującej się m.in. walką z pedofilią, pornografią dziecięcą i przemocą wobec dzieci, bezpieczeństwem w internecie oraz podnoszeniem kompetencji wychowawczych polskich rodziców. Poza fundacją muzyk i grafik. Członek międzynarodowej organizacji zrzeszającej innowatorów społecznych Ashoka.

Leave a comment

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.

O Polsce

Back to top