Polsko-bułgarska konferencja naukowa „Prawa dziecka w kontekście historycznym i współczesnym” z udziałem Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka w Polsce

Polsko-bułgarska konferencja naukowa „Prawa dziecka w kontekście historycznym i współczesnym” z udziałem Marka Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka w Polsce

Z okazji Roku Ireny Sendlerowej

W 2018 roku przypada 10. rocznica śmierci Ireny Sendlerowej i 50. rocznica nadania pierwszego Orderu Uśmiechu

Moderator: prof. dr hab. Sijka-Kostowa-Czawdarowa

godz. 9.30 – 10.00 – otwarcie konferencji. Słowa powitalne: prof. dr hab. Anastas Gerdżikow – rektor Uniwersytetu Sofijskiego, Krzysztof Krajewski – ambasador RP w Bułgarii, dr Eleonora Lilowa – prezes Państwowej Agencji Ochrony Praw Dziecka w Bułgarii, Jarosław Godun – dyrektor IP i prof. dr Bonczo Gospodinow – dziekan Wydziału Pedagogicznego

godz. 10.00- 10.30 – Minister Marek Michalak, Rzecznik Praw Dziecka – „Prawa dziecka, wczoraj, dziś i jutro – perspektywa Rzecznika Praw Dziecka”

godz. 10.30- 11.00 – prof. Sijka Czawdarowa-Kostowa – „Prawa dzieci w zglobalizowanej współczesności – między indywidualnością, wyjątkowością i równością”

godz. 11.00- 11.30 – prof. Adam Solak – „Prawa dziecka w dziele Ireny Sendlerowej”

godz. 11.30- 12.00 – prof. Albena Czawdarowa – „Ochrona dzieci w Bułgarii (aspekt historyczny)”

godz. 12.30- 13.00 – prof. Wiesław Theiss – „Prawo dziecka do życia: pomoc i ratownictwo w czasie wojny”

godz. 13.00- 13.30 – doc. dr Liliana Strakowa– „Prawa dziecka w kontekście edukacji obywatelskiej”

godz. 13.30- 14.00 – prof. Barbara Smolińska-Theiss – „Janusz Korczak – klasyk europejskiej pedagogiki dzieciństwa- prekursor praw dziecka”

godz. 14.00- 14.30 – dr Daniela Raczewa, dr Jordanka Nikolowa oraz studenci Wydziału Pedagogiki – „Prawa dzieci widziane oczyma studentów – pedagogów”

godz. 14.30- 15.00 – podsumowanie konferencji

Marek Michalak– Rzecznik Praw Dziecka RP IV i V kadencji, założyciel i wieloletni prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Dzieci Chorych „SERCE” w Świdnicy, Fundacji SERCE – Europejskie Centrum Przyjaźni Dziecięcej w Świdnicy. Od 2007 roku Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, w latach 2011-2012 Przewodniczący Europejskiej Sieci Rzeczników Praw Dziecka ENOC. Za swoją pracę otrzymał liczne nagrody i wyróżnienia, m.in. Order Uśmiechu (1994), statuetkę i nagrodę TVP „Zwyczajni-Niezwyczajni” (1997), Nagrodę Specjalną Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (1997), Order Św. Stanisława (2016) oraz dwukrotnie Oskara Polskiej Pediatrii (2011 i 2015). Inicjator wielu zmian legislacyjnych chroniących prawa dziecka. Wnioskodawca uchwalenia roku 2012 Rokiem Janusza Korczaka i 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej.

Prof. dr hab. Adam Solak – pedagog, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Autor wielu publikacji z zakresu pedagogiki. Zainteresowania naukowe: pedagogika pracy, pedagogika społeczna, prawa dziecka. Redaktor naczelny Rocznika Naukowego Polsko – Ukraińskiego „Edukacja Zawodowa i Ustawiczna”. Ekspert Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Prezes Fundacji „Uśmiech Ucznia”. Doradca społeczny Rzecznika Praw Dziecka. Członek Zarządu Fundacji Rozwój Edukacja Praca Integracja.

Prof. dr hab. Barbara Smolińska-Theiss – pedagog społeczny, pracownik socjalny, społeczny doradca Rzecznika Praw Dziecka, kierownik Katedry Pedagogiki Społecznej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Zajmuje się społecznymi problemami dziecka i rodziny (bieda, wykluczenie społeczne, nierówności oświatowe, opieka nad dzieckiem w rodzinie i w szkole). Badaczka spuścizny Janusza Korczaka, propagatorka korczakowskiej idei praw dziecka. Autorka licznych publikacji m.in.: „Korczakowskie narracje pedagogiczne” (2014); „Dzieciństwo jako status społeczny” (2014); „Dzieci – najbiedniejsza grupa społeczna” (2016).

Prof. Wiesław Theiss – pedagog, profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, uprzednio wieloletni profesor Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania naukowe to: teoria i historia pedagogiki społecznej, edukacja środowiskowa, dziecko i dzieciństwo w skrajnych sytuacjach społeczno-politycznych, edukacja i pamięć społeczna. Ostatnio opublikował m.in. „Pamięć rodziny, domu, miejsca”, „Pedagogika Społeczna” nr1/2016.

Prof. dr hab. Sijka Czawdarowa-Kostowa – wykładowczyni na Wydziale Pedagogiki na Uniwersytecie im. św. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii, zastępca dziekana, kierownik Katedry Teorii Wychowania. Nauczanie i zainteresowania naukowe m.in: pedagogika, teoria wychowania, pedagogika rodzinna, edukacja międzykulturowa, edukacja integracyjna, zachowania prospołeczne i altruistyczne, praca socjalna z uchodźcami.

Prof. dr hab. Albena Czawdarowa – wykładowczyni na Wydziale Pedagogiki na Uniwersytecie im. św. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii (Katedra Historii Pedagogiki i Zarządzania Edukacją). Jej zainteresowania naukowe to: historia edukacji i nauki pedagogiczne, edukacja pedagogiczna i szkolenie nauczycieli w kontekście historycznym i współczesnym, historia pracy socjalnej.

Doc. dr Liliana Strakowa – wykładowczyni na Wydziale Pedagogiki na Uniwersytecie im. św. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii (Katedra Praca Socjalna), zastępca dziekana, kierownik Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zajmuje się m.in. problemami moralnego rozwoju uczniów, rozwoju systemu wartości, edukacji obywatelskiej, wartości w pracy socjalnej.

dr Daniela Raczewa – wykładowczyni na Wydziale Pedagogiki na Uniwersytecie im. św. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii (Katedra Teorii Wychowania). Jej zainteresowania naukowe to: wychowanie patriotyczne, praca z dziećmi – migranci i dzieci z mniejszości etnicznych.

dr Jordanka Nikolowa – wykładowczyni na Wydziale Pedagogiki na Uniwersytecie im. św. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii (Katedra Teorii Wychowania). Zainteresowania naukowe: pedagogika rodzinna, teoria wychowania, interaktywne metody nauczania i nauki.

28 maja, poniedziałek, godz. 9.30-15.00
Uniwersytet im. Św. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii, Nowa Sala Konferencyjna, wstęp wolny

Organizatorzy: Instytut Polski w Sofii we współpracy z Ambasadą RP w Bułgarii, Biurem Rzecznika Praw Dziecka w Polsce, Wydziałem Pedagogiki Uniwersytetu im. św. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii oraz Państwową Agencją Ochrony Praw Dziecka w Bułgarii

Leave a comment

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.

O Polsce

Back to top