Plewen: Otwarcie wystawy dokumentalnej “Józef Piłsudski – mąż stanu Polski i Europy” i koncert w wykonaniu bułgarskiego chóru im. Geny Dimitrowej

Plewen: Otwarcie wystawy dokumentalnej “Józef Piłsudski – mąż stanu Polski i Europy” i koncert w wykonaniu bułgarskiego chóru im. Geny Dimitrowej

Z okazji 100.rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości

Wystawa dokumentalna “Józef Piłsudski – mąż stanu Polski i Europy”

Józef Piłsudski (1867- 1935) – żołnierz, polityk, mąż stanu, bojownik o wolność i niezawisłość Polaków. Pochodził z zamożnej rodziny ziemiańskiej, w której pielęgnowano polskie tradycje i patriotycznego ducha. W 1914 r. stworzył oficjalnie Legiony Polskie i Polską Organizację Wojskową (POW). W roku 1917 Legiony odmówiły złożenia przysięgi na wierność Austrii i Niemcom, a Piłsudski został aresztowany i osadzony w więzieniu w Magdeburgu, gdzie przebywał do listopada 1918 r. Po klęsce Niemiec zwolniony z więzienia Piłsudski udał się do Warszawy, gdzie otrzymał naczelne dowództwo nad polskimi wojskami oraz misję utworzenia w wyzwolonym państwie rządu narodowego. 14 listopada 1918 r. powierzono mu tymczasowe zwierzchnictwo nad krajem, a 22 listopada otrzymał oficjalnie funkcję Naczelnika Państwa. Funkcję tę sprawował do 9 grudnia 1922 r. Pierwszy marszałek Polski, dwukrotny premier Polski (1926-1928 i 1930).

Wywiera decydujący wpływ na kształt polityki wewnętrznej i zagranicznej II RP – przeprowadza reorganizację armii (1926), doprowadza do podpisania układów o nieagresji z ZSRR (1932) i Niemcami (1934), podpisuje konstytucję kwietniową (1935), buduje wolne i demokratyczne państwo.
Józef Piłsudski zajmuje wyjątkowe miejsce w polskiej pamięci narodowej, jako budowniczy niepodległej II Rzeczypospolitej i ikona polskich tradycji narodowowyzwoleńczych.

Wystawa pokazuje postać Marszałka przez pryzmat uniwersalnych wartości – starania o zapewnienie bezpieczeństwa w Europie, prawo do samostanowienia narodów, walka o prawa socjalne (powszechne ubezpieczenia pracownicze, prawa wyborcze kobiet).

Wystawa czynna do 1 października 2018 r.

Plewen
12 września, środa, godz. 17:30
Galeria Sztuki im. Ilji Beszkowa, bul. Skobelew nr 1

Organizatorzy: Instytut Polski w Sofii i Ambasada RP w Sofii
We współpracy z Galerią Sztuki im. Ilii Beszkowa

 

Koncert w wykonaniu bułgarskiego chóru im. Geny Dimitrowej pod kierownictwem Anelii Deczewej przy Urzędzie Miasta Plewen z orkiestrą Filharmonii Pleweńskiej

godz. 19.00
Kościół Katolicki pw. Matki Boskiej z Fatimy, bul. Hristo Botew 180
Organizatorzy: Instytut Polski w Sofii, Ambasada RP w Sofii, Kościół Katolicki pw. Matki Boskiej z Fatimy w Plewen

 

Leave a comment

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.

O Polsce

Back to top