Polsko-bułgarska konferencja naukowa „Wywalczona niepodległość – bułgarskie i polskie perspektywy”

Polsko-bułgarska konferencja naukowa „Wywalczona niepodległość – bułgarskie i polskie perspektywy”

11 października 2018, godz. 9:00 – 15.30
Bułgarska Akademia Nauk, sala konferencyjna nr 207, ul. 15 Noemwri 1

Organizatorzy: Instytut Polski we współpracy z Ambasadą RP w Sofii, Instytut Studiów Historycznych Bułgarskiej Akademii Nauk, Instytut

2018 – 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości i 140. rocznica wyzwolenia Bułgarii oraz 100. rocznica nawiązania stosunków dyplomatycznych między Polską i Bułgarią

PROGRAM

09:00 – 09:30 – otwarcie konferencji. Słowa powitalne:
doc. dr Daniel Waczkow, dyrektor Instytutu Studiów Historycznych BAN,
Andrzej Mojkowski – Chargé d’affaires Ambasady RP w Sofii,
Jarosław Godun – dyrektor IP.

09:30 – 12:00 Pierwsza sesja:

Moderator: dr Detelina Dinewa, Instytut Studiów Historycznych BAN

09:30 ‒ 09:50 Prof. dr hab. Władysław Stępniak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) –
„Bułgaria w działalności dyplomacji polskiej w latach 1918 – 1926”.

09:50 ‒ 10:10 Prof. dr hab. Danuta Gibas-Krzak (Uniwersytet Opolski) – „Stosunki polsko-
bułgarskie w latach dwudziestych – zarys wybranych problemów”.

10:10 ‒ 10:30 dr Rafał Woźnica (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – „Działalność poselstwa
RP w Sofii w latach 1930-1941 w świetle Polskich Dokumentów
Dyplomatycznych”.

10:30 ‒ 10:50 dr Detelina Dinewa (Instytut Studiów Historycznych BAN) ‒ „Rozwój stosunków
dyplomatycznych między Bułgarią a Polską”.

10:50 ‒ 11:10 Prof. dr hab. Jarosław Rubacha (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
– „Działalność informacyjno-propagandowa ekspozytury Biura Prasowego
Naczelnego Komitetu Narodowego w Sofii (1915-1918)”.

11:10 ‒ 11:30 Prof. dr hab. Lilla Moroz-Grzelak (Instytut Slawistyki PAN) ‒ „Preludium
niepodległości. Wsparcie Bułgarii w perspektywie prasy polskiej lat 1914-1918”.

11: 30 – 12:00 dyskusja

12:00 ‒ 12:30 przerwa kawowa

12:30 – 15:30 Druga sesja:

Moderator: Prof. dr hab. Jarosław Rubacha (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

12:30 ‒ 12:50 dr hab. Andrzej Krzak (Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana
Długosza w Częstochowie) – „Bułgaria i jej siły zbrojne w świetle dokumentów informacyjnych Oddziału II Sztabu Generalnego (Głównego) Wojska Polskiego – zarys problemu”.

12:50 ‒ 13:10 doc. dr hab. Wladimir Zlatarski (Instytut Studiów Historycznych BAN) ‒ „Józef
Piłsudski, Hans von Seeckt i stosunki niemiecko-polskie w pierwszych latach
powojennych”.

13:10 ‒ 13:30 doc. dr hab. Rumyana Czukowa (Instytut Studiów Historycznych BAN) ‒ „Pamięć
i godność narodowa: Represje stalinowskie wobec Bułgarów i Polaków w Azji
Środkowej. Współczesne oceny i polityki”.

13:30 ‒ 13:50 doc. dr hab. Petya Dimitrowa (Instytut Studiów Historycznych BAN) – „Rola
Europy Wschodniej w procesie transformacji narracji o Drugiej wojnie
światowej po 1989 r. (na przykładzie Polski i Bułgarii)”.

13:50 ‒ 14:10 doc. dr hab. Daniel Waczkow (Instytut Studiów Historycznych BAN) – „Pozycje
Bułgarii i Polski w kwestii kształtowania cen w ramach Rady Wzajemnej Pomocy
Gospodarczej (RWPG)”.

14:10 ‒ 14:30 prof. dr hab. Iskra Baewa (Uniwersytet im. Św. Klemensa Ochrydzkiego w Sofii)
– „Walka Polski o niezawisłość w Bloku Wschodnim”.

14:30 ‒ 14:50 Prof. dr hab. Wiesław Walkiewicz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w
Warszawie) – „Wychodzenie z cienia. Wysiłek bułgarski z perspektywy
nadwiślańskiej”.

14:50 – 15:30 dyskusja, podsumowanie konferencji.

Leave a comment

Ta strona używa Akismet do redukcji spamu. Dowiedz się, jak przetwarzane są dane komentarza.

O Polsce

Back to top