Полско-българска научна конференция „Извоюваната независимост – полски и български перспективи“

Полско-българска научна конференция „Извоюваната независимост – полски и български перспективи“

11 октомври 2018 г., 9:00 – 15:30 ч.
Българска академия на науките, заседателна зала 207, ул. „15- ноември“ № 1

Организатори: Полският институт съвместно с Посолството на Република Полша в София и Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките

2018 ‒ 100-годишнина от възстановяването на независимостта на Полша, 140 години от Освобождението на България и 100-годишнина от установяването на дипломатически отношения между Полша и България

ПРОГРАМА

09:00 – 09:30 Официално откриване, приветствени думи от:
доц. д-р Даниел Вачков, Институт за исторически изследвания ‒ БАН
Анджей Мойковски, Chargé d’affaires, Посолство на Република Полша в
София
Ярослав Годун, директор на Полския институт в София

09:30 – 12:00 Първо заседание
Модератор: гл. ас. д-р Детелина Динева, Институт за исторически изследвания – БАН
(ИИИ-БАН)
09:30 ‒ 09:50 проф. д-р Владислав Стемпняк (Университет „Николай Коперник“ в Торун)
– „България в полската дипломация в периода 1918-1926 г.“.

09:50 ‒ 10:10 проф. д-р Данута Гибас-Кшак (Ополски университет в Ополе) – „Полско-българските отношения през 20-те години – кратки очерци на избрани проблеми”.

10:10 ‒ 10:30 д-р Рафал Вожница (Ягелонски университет в Краков) –„Дейността на легацията на Република Полша в София в периода 1930-1941 г. в светлината на полските дипломатически документи”.

10:30 ‒ 10:50 гл. ас. д-р Детелина Динева (ИИИ-БАН) – „Развитието на дипломатическите отношения между България и Полша‘‘.

10:50 ‒ 11:10 проф. д-р Ярослав Рубаха (Варминско-мазурски университет в Олщин) – „Информационно-пропагандната дейност на Пресбюрото на Върховния национален комитет в София (1915-1918)‘‘.
11:10 ‒ 11:30 проф. д-р Лила Мороз-Гжелак ( Институт за славистика на ПАН) – „Прелюдия на независимостта. Подкрепата на България от перспективата на полската преса в периода 1914-1918”.

11:30 ‒ 12:00 дискусия
12:00 ‒ 12.30 кафе пауза
12:30 – 15:30 Второ заседание
Модератор: проф. д-р Ярослав Рубаха, Варминско-Мазурски университет в Олщин
12:30 ‒ 12:50 проф. д-р Анджей Кшак (Хуманитарен и природен университет „Ян Длугош“ в Ченстохова) – „България и нейните въоръжени сили в светлината на информационните документи на полския Отдел II на Генералния щаб на Полската армия – кратко изложение“.

12:50 ‒ 13:10 доц. д-р Владимир Златарски ( ИИИ-БАН) ‒ „Юзеф Пилсудски, Ханс фон Зеект и германо-полските отношения в първите следвоенни години“.

13:10 ‒ 13:30 доц. д-р Румяна Чукова (ИИИ-БАН) – „Памет и национално достойнство: Сталинските репресии спрямо българи и поляци в Централна Азия. Съвременни оценки и политики“ .

13:30 ‒ 13:50 доц. д-р Петя Димитрова (ИИИ-БАН) – „Ролята на Източна Европа в процеса на трансформация на разказа за Втората световна война след 1989 г. (на примера на Полша и България)“.

13:50 ‒ 14:10 доц. д-р Даниел Вачков ( ИИИ-БАН) – „Позициите на България и Полша по въпроса за ценообразуването в рамките на СИВ“.
14:10 ‒ 14:30 проф. д-р Искра Баева (СУ „Св. Климент Охридски“) – „Борбата на Полша за самостоятелност в Източния блок“ .
14:30 ‒ 14:50 проф. д-р Веслав Валкевич (Висше селскостопанско училище във Варшава) – „Излизане от сянката. Усилията на България от перспективата на Полша”.
14:50 – 15:30 дискусия, закриване на конференцията.

Напиши коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментарите .

Научете повече за Полша

Back to top