Полско председателство на Вишеградската група юли 2016 – юни 2017

Полско председателство на Вишеградската група юли 2016 – юни 2017

Петото в историята полско председателство на Вишеградската група (V4) започва в особен момент. През изминалия четвърт век държавите от Групата развиха близко сътрудничество на основата на общи интереси и ценности. V4 стана известна марка – символ на една успешна инициатива за осъществяването на общи интереси и централен елемент от сътрудничеството в Централна Европа.

Европа се бори с трудни предизвикателства и проблеми. Миграционната криза и свързаните с нея предизвикателства за бъдещето на Шенгенското пространство, нестабилността и конфликтите на изток и юг от нас, въпросите с членството на Великобритания в ЕС, забавянето на икономическия растеж и макроикономическите неравенства, отслабващи конкурентоспособността на ЕС или несъвършенствата в развитието на транспортната, цифровата и енергийната инфраструктура се смятат за най-важни сред тези предизвикателства. Съществува също така риск от подновяване на политическата и икономическата фрагментаризация на нашия континент, която може да попречи на процеса на европейска интеграция.

Държавите от Вишеградската група като цялата Централна Европа трябва да се стремят към справяне с тези предизвикателства. Държавите от V4 играят особена роля както при решаването на конкретни проблеми, така и чрез конструктивния си принос в по-нататъшното развитие на процеса на европейска интеграция. Затова е необходимо още по-тясно сътрудничество за постигане на общите цели. Вишеградската група може успешно да представя чувствителността на страните членки на ЕС от Централна Европа, активно ангажирайки се в дебата за формата на европейската интеграция. Многократно сме доказали, че държавите от V4 са достойни за доверие партньори, когато възниква необходимост от справяне с общи за всички предизвикателства.

Приоритетите на полското председателство обхващат:

1. МОЩЕН ГЛАС НА V4 В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: координация на европейския план за действие и сътрудничество за ключовите предизвикателства.
2. ИЗГРАЖДАНЕ НА СИНЕРГИЯ ЧРЕЗ ЗАСИЛЕН ДИАЛОГ: развитие на регионалното сътрудничество, базирано на институционални и функционални синергии.
3. СИГУРНОСТ И СТАБИЛНОСТ В РЕГИОНА: укрепване на сътрудничеството в областта на общата сигурност.
4. ИДЕНТИЧНОСТ И ОБРАЗ НА V4: изграждане на единство чрез общото наследство и ценности, обществено измерение на сътрудничеството и ефективни комуникационни стратегии.
5. СПЛОТЕНОСТ И ВРЪЗКИ: укрепване на сплотеността и развитие на сътрудничеството в V4 при подобряването на транспортните връзки

Напиши коментар

Този сайт използва Akismet за намаляване на спама. Научете как се обработват данните ви за коментарите .

Научете повече за Полша

Back to top